Mene sisältöön


Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Stortervolandetin ja Lill-Tervon alueen kulttuuriympäristöinventoinneista 20.9.2012

10.9.2012

 

○  torstaina 20.9.2012 klo 18-20
○  Bergvalla, Sildala, Bergvallantie 34 

Paraisten Stortervolandetin ja Lilltervon alueella inventoitiin muinaisjäännöksiä ja rakennuksia keväällä ja kesällä 2012. Rakennusinventointi tehtiin myös läheisillä Mielisholman, Granholman ja Björkholman saarilla.  

Tilaisuudessa esitellään inventoinnin tuloksia ja keskustellaan kulttuuriympäristön huomioimisesta maankäytön suunnittelussa. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. 

OHJELMA

  • Rakennusinventointien esittely, tutkija Laura Ruohonen, Varsinais-Suomen maakuntamuseo
  • Muinaisjäännösinventointien esittely, tutkija Jouko Pukkila, Varsinais-Suomen maakuntamuseo
  • Inventoinnit maakunnallisen tuulivoiman /  maankäytön suunnittelun taustatietona, Varsinais-Suomen liitto
  • Miten kunta hyödyntää kerätyn kulttuuriympäristötiedon, kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, Paraisten kaupunki 

TERVETULOA! 

Lisätietoja:
Paula Saarento
tutkija/Varsinais-Suomen maakuntamuseo
paula.sarento@turku.fi
GSM +358 (0)40 707 5104

Sivun alkuun