Mene sisältöön


Tervetuloa päivähoitoon ja esiopetukseen sekä perusopetuksen ensimmäiselle luokalle!

26.1.2012
poika_pelastusliivi_rgb.jpg

  

Päivähoitoon ilmoittautuminen

Uusi toimintakausi alkaa 1.8.2012. Syksyn hakemukset on jätettävä/lähetettävä Paraisten kunta-alueen osalta viimeistään 24.2.2012 päivähoidon asiakasneuvontaan kaupungintalolle, Rantatie 28, 21600 Parainen. Muilla kunta-alueilla hakemus toimitetaan päiväkotiin.

Päiväkodit: Iniön päiväkoti, Norrby, Houtskarin päiväkoti, Näsby, Korppoon päiväkoti, Verkan, Nauvon päiväkoti Karusellen, Ytternäsintie 2. Paraisilla: Koivuhaan päiväkoti, Koivuhaankatu 1, Kirjalan päiväkoti, Ali-Kirjalantie 31, Merituulen päiväkoti, Tennbyntie 17, Peikkorinteen päiväkoti, Saaristotie 755, Satuniitty (ainoastaan vuorohoito), Vapparintie 11.

Pjukala daghem:ssä tarjotaan päivähoitoa suomenkielisille lapsille, jotka toivovat ruotsinkielistä päivähoitoa.

Perhepäivähoito: Paraisilla perhepäivähoidon ohjaajat antavat informaatiota perhepäivähoidosta, Nauvossa perhepäivähoidosta informoi päiväkoti Karusellenin johtaja.

Ryhmäperhepäivähoito: Metsätähti, Metsäkuja 2 as. 1, Peukaloinen, Tummelitie 2 A, Vaahteramäki, Tummelitie 2 C.

Leikkipuistotoimintaa Ankkuripuistossa, Uurnalehdontie 4, 21600 Parainen. Lisätietoja saa kotisivulta sekä tiedotuslehdestä Nyt.

Lisätietoja ja hakulomakkeita saa päivähoidon asiakasneuvonnasta, puh. 040 488 5725, tai kaupungin verkkosivuilta.

 

Suomenkieliseen esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2006 syntyneet lapset ja lapset, joille on myönnetty lykkäystä koulun aloittamiseen, voidaan ilmoittaa 6-vuotiaille tarkoitettuun esiopetukseen lukuvuodeksi 2012–2013. Esiopetus on vapaaehtoista ja maksutonta. Jos lapsella on kielelliset valmiudet käydä koulua suomeksi ja ruotsiksi, huoltajat voivat ilmoittaa lapsen joko suomen- tai ruotsinkieliseen esiopetukseen.

Paraisten kunta-alue: Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu päivähoitoon ilmoittautumisen tai hakemisen yhteydessä 24.2.2012 mennessä erillisellä lomakkeella, joka on saatavissa kaupungintalon infopisteestä, koulutoimistosta, päiväkodeista, seurakunnan päiväkerhosta ja Paraisten kaupungin verkkosivuilta.

Suomenkielistä esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2012–2013 Koivuhaan koulun esiopetusryhmässä sekä Merituulen, Satuniityn ja Peikkorinteen päiväkodeissa edellyttäen, että riittävä määrä oppilaita ilmoittautuu kyseisiin esiopetuspaikkoihin.

Esiopetus alkaa 14.8.2012 ja se noudattaa koulun lukuvuotta. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä klo 9.00–13.00.

Ilmoittautumislomakkeet tulee jättää viimeistään 24.2.2012 osoitteeseen Paraisten kaupunki, Suomenkielinen koulutus, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai suoraan päiväkotiin.

Muut kunta-alueet: Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä 8.2.2012.  Esiopetus noudattaa koulujen työaikoja.

Lisätietoja antaa opetuspäällikkö Paula Sundqvist, puh. 050 375 3592.

 

Suomenkielisiin kouluihin ilmoittautuminen

Perusopetukseen ilmoittautuminen koskee:

- kaikkia vuonna 2005 syntyneitä lapsia sekä

- vuonna 2004 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty 
  vuodella

-  vuonna 2006 syntyneitä lapsia, jotka hakevat pidennettyyn
   oppivelvollisuuteen (11-vuotinen oppivelvollisuus)

-  vuonna 2006 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista
    vuotta aikaisemmin.

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle tapahtuu keskiviikkona 8.2.2012 seuraavasti:

 • Koivuhaan koulu, Koivuhaankatu 5, Parainen klo 17.00–19.00,
  puh. 040 488 5750

 • Nilsbyn koulu, Lielahdentie 244, Parainen klo 17.30–19.00,
  puh. 040 358 5797

 • Simonkylän koulu, Lahdentie 7, Nauvo klo 9.00–13.00,
  puh. 040 488 5709

 • Ulkosaariston peruskoulu, Verkanintie 1, Korppoo klo 14.00–16.00,
  puh. 040 529 5645

 • Utön koulu, Utö klo 9.00–15.00, puh. 040 488 5780

Huoltajan ja oppilaan toivotaan käyvän yhdessä henkilökohtaisesti ilmoittautumassa perusopetukseen.

Lapsi ilmoitetaan siihen lähikouluun, jonka oppilaaksiottoalueella lapsi asuu syyslukukauden 2012 alussa.  Tietoja lähikoulujen alueista saa koulutoimistosta, puh. 040 488 5701, ja kaupungin verkkosivuilta. Huoltajien, jotka anovat koulunaloitusta muussa kuin lähikoulussa, on toimitettava opetuspäällikölle asiasta kirjallinen anomus perusteluineen viimeistään 23.3.2012.

Mikäli lapsi ei ole Paraisten kaupungin väestörekisterin kirjoilla, ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä lasta koskeva virkatodistus.

Lukuvuosi 2012–2013 alkaa 14.8.2012 sekä perusopetuksessa että esiopetuksessa.

Ilmoittautumiseen liittyviä lisätietoja antavat koulujen rehtorit, yhteystiedot yllä, ja koulutoimisto puh. 040 488 5701. Tietoja koulukuljetuksista saa koulutoimistosta puh. 040 488 5747.

Ruotsinkieliset koulut, katso ruotsinkielinen ilmoitus

Parainen 23.1.2012 / Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Sivun alkuun