Mene sisältöön


Lauttarantojen korjaustyöt alkavat Korppoossa ja Houtskarissa

28.2.2012

 

Saaristotiellä (mt 1800) Galtbyn, Kittuisten ja Norrskatan lauttarannoilla Korppoon, Houtskarin ja Olofsnäsin kylissä Paraisten kaupungissa suoritetaan lauttarantojen muutos- ja parannustöitä maaliskuun ja joulukuun 2012 välisenä aikana. Töillä mahdollistetaan Suomen Lauttaliikenne Oy:n hankkiman uuden lautta-aluksen liikennöinti Galtbyn, Kittuisten ja Norrskatan välisessä liikenteessä 1.1.2013 alkaen. Lauttarannoilla tehtävät työt saattavat aiheuttaa aikataulumuutoksia sekä tilapäisiä häiriöitä Suomen Lauttaliikenne Oy:n hoitamaan lauttaliikenteeseen sekä Galtbyn osalta myös Ahvenanmaan lauttaliikenteeseen. Töiden suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on kuitenkin tienkäyttäjille koituvan haitan välttäminen. Muutos- ja parannustöillä sekä uudella lautta-aluksella mahdollistetaan turvallisempi tie- ja vesiliikenne lauttapaikoilla sekä parannetaan lauttaliikenteen ympärivuotista liikennöintivarmuutta. Hankkeelle on haettu EU-rahoitusta.   

Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää kuluvan vuoden aikana Galtbyn, Kittuisten ja Norrskatan lauttarannoilla satama-altaiden ruoppaus- ja louhintatöitä sekä rantarakenteiden purku-, peruskorjaus- ja uudisrakennustöitä. Töiden suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on tienkäyttäjille koituvan haitan välttäminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota sesonkiaikaisten häiriöiden minimointiin.  

Lauttarannoilla tehtävät työt saattavat aiheuttaa aikataulumuutoksia sekä tilapäisiä häiriöitä Suomen Lauttaliikenne Oy:n hoitamaan lauttaliikenteeseen sekä Galtbyn osalta myös Ahvenanmaan lauttaliikenteeseen. Lauttojen käyttäjiä pyydetäänkin varautumaan mahdollisiin liikennehäiriöihin töiden aikana. Lauttapaikkakohtaisesti eriteltynä työt saattavat aiheuttaa ainakin seuraavia muutoksia lauttaliikenteeseen: 

  • Pääsääntöisesti liikenne hoidetaan normaalisti Galtbyn lauttapaikan kautta. Galtbyn lauttapaikan läheisyydessä sijaitsevalle Wattkastin entiselle lossipaikalle (Korppoon puoleinen maatuki) tehdään kuitenkin varapaikka, johon lautta-alukset liikennöivät mahdollisissa Galtbyn lauttapaikkaa koskevissa poikkeustapauksissa. Ahvenanmaan lauttaliikenne hoidetaan koko rakennusurakan ajan Galtbyn lauttapaikan kautta.

  • Kittuisten lauttarannan liikenne ohjataan töiden aikana kulkemaan nykyisen rantautumispaikan vieressä olevan yhteysaluksen keulaporttipaikan kautta. Järjestelyssä hyödynnetään Liikenneviraston omistamaa ponttonisiltakalustoa.

  • Norrskatan lauttapaikan liikenne hoidetaan töiden aikana nykyiseen rantautumispaikkaan. Suunniteltujen töiden toteutuksen ei katsota aiheuttavan merkittävää haittaa Norrskatan liikenteeseen. 

Lauttarannoilla tehtävät muutostyöt jaetaan kahteen erilliseen urakkaan, joista ensimmäinen, louhinta- ja ruoppausurakka, on käynnistynyt tarjousten pyytämisellä urakasta. Toiseen urakkavaiheeseen kuuluu uusien rantarakenteiden rakentaminen sekä vanhojen rakenteiden peruskunnostus.

Louhinta- ja ruoppausurakassa Galtbyn, Kittuisten ja Norrskatan satama-altaat syvennetään louhimalla ja ruoppaamalla haraustasoon -6,5 metriä. Louhinta- ja ruoppaustöillä mahdollistetaan uuden syväykseltään suuremman aluksen turvallinen rantautuminen lauttarantoihin. Lisäksi louhinta- ja ruoppausurakkaan kuuluu Galtbyn ja Kittuisten lauttapaikoilla sijaitsevien vanhojen rantarakenteiden purkutöitä sekä Norrskatan lauttapaikan pengerrystöitä. 

Toisessa vaiheessa käynnistyvään rakennusurakkaan kuuluu uusien maatukien sekä tihtaalien eli lauttojen kylkituen/nojausseinän rakentaminen Galtbyn, Kittuisten ja Norrskatan lauttapaikoille. Urakka tulee sisältämään myös lauttarantojen sähköistystöitä sekä vanhojen rakenteiden peruskorjaustöitä ja kenttätöitä, kuten pengerrys-, asfaltointi- ja tiemerkintätöitä. 

Louhinta- ja ruoppausurakan kilpailutus on parhaillaan käynnissä ja työt tehdään maalis-toukokuun aikana. Rakennusurakka kilpailutetaan maalis-huhtikuun aikana ja työt toteutetaan toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. 

Muutos- ja parannustöillä sekä uudella lautta-aluksella mahdollistetaan turvallisempi tie- ja vesiliikenne lauttapaikoilla. Hankkeen myötä lauttaliikenteen ympärivuotinen liikennöintivarmuus paranee, mikä on tärkeää alueen elinvoimaisuuden kannalta. Houtskarin ja Norrskatan elinkeinoelämän sekä vakituisen asutuksen kannalta hankkeen vaikutukset ovat taloudellisesti merkittävät. Hanke mahdollistaa varmemmat kuljetusmahdollisuudet sekä ympärivuotisen työmatkaliikenteen Saaristotiellä, joka on myös osa Saariston rengastien matkailureittiä. Ympäristön ja turvallisuuden lisäksi lautan suunnittelussa on painotettu jäissä- ja avovesikulkuominaisuuksia, matkustusmukavuutta ja henkilökunnan työskentelyolosuhteita. Uuden aluksen kuljetuskapasiteetti on lähes kaksinkertainen nykyiseen Korppoo-Norrskata-Houtskari reitillä liikennöivään alukseen verrattuna. Se tuleekin helpottamaan paikallisten arkipäivää lauttajonot lyhentyessä.  

Uuden maantielautan rakennus on pysynyt aikataulussaan. Telakka toimittaa aluksen loka-marraskuun vaihteessa sekä asentaa kolme kalturia. Lautan toimituksen jälkeen tehdään vielä koeajot. Näin uusi alus saadaan liikennöimään viimeistään 1.1.2013.  

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, saaristoliikenteen hankinnan asiantuntija Tapani Jaakkola, puh. 0400 514 668

 

http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/varsinaissuomenely/Saaristoliikenne/Sivut/Galtby,Kittuinen,Norrskata.aspxSivun alkuun