Mene sisältöön


Korjaus- ja energia-avustusten haku 2012

10.2.2012
 

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU VUONNA 2012

Hakuaika päättyy 11.4.2012 

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevien lain ja asetuksen muutokset on vahvistettu ja avustuksia myönnetään tietyin ehdoin. 

Korjausavustuksia myönnetään:

  1. Sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella tulo- ja varallisuusrajojen puitteissa vanhusväestön (65 vuotta täyttäneet) ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan enintään

40 % hyväksyttävistä kustannuksista sekä jos talouteen kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski joissain poikkeustapauksissa enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Energia-avustuksia myönnetään:

  1. Tarveharkintaisena enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittäville asuinrakennuksille. Avustuksen voi saada vain jos pienituloisuus estää kotitalousvähennyksen käyttöä. Avustuksen enimmäis-suuruus on enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Työkustannuksiin avustusta ei myönnetä.

  2. uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon kohteina kaikenlaiset ennestään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset kuten pien-, rivi- ja kerrostalot. Avustuksen suuruus on enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista ja myöntämisen edellytyksenä on, ettei toimenpiteitä ole aloitettu ennen myöntöpäätöksen antamista tai kunnan antamaa ennakkolupaa.  

Lisätietoja ARAn kotisivuilla: www.ara.fi - Avustukset - Korjaus ja energia-avustukset. Aran sivuilla on myös sähköisesti täytettävät hakulomakkeet.   

Hakemukset vaadittavine liitteineen on toimitettava määräaikaan 11.4.2012 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, Oili Sandell, puh. 050 547 9739

Sivun alkuun