Mene sisältöön


Tervetuloa päivähoitoon ja esiopetukseen sekä perusopetuksen ensimmäiselle luokalle Paraisten kaupungissa!

24.1.2013
dreamstime_xl_2249563.jpg

  

 

Päivähoitoon hakeminen

Uusi toimintakausi alkaa 1.8.2013. Syksyn hakemukset on palautettava viimeistään 1.3.2013 päivähoitoyksikköön kaupungintalolle, Rantatie 28, 21600 Parainen.

Päiväkodit: Iniön päiväkoti, Norrby, Houtskarin päiväkoti, Näsby, Korppoon päiväkoti, Verkan, Nauvon päiväkoti Karusellen, Ytternäsintie 2. Paraisilla: Koivuhaan päiväkoti, Koivuhaankatu 1, Kirjalan päiväkoti, Ali-Kirjalantie 31, Merituulen päiväkoti, Tennbyntie 17, Peikkorinteen päiväkoti, Saaristotie 755, Satuniitty (ainoastaan vuorohoito), Vapparintie 11. Esioppilaille päivähoitoa myös Tummelisassa, Tummelitie 2.

Perhepäivähoito: Lisätietoja saa perhepäivähoidon ohjaajilta Paraisilla.

Ryhmäperhepäivähoito: Metsätähti, Metsäkuja 2 as. 1, Peukaloinen, Tummelitie 2 A, Vaahteramäki, Tummelitie 2 C.

Leikkipuistotoimintaa Ankkuripuistossa, Uurnalehdontie 4, 21600 Parainen.

Lisätietoja ja hakulomakkeet www.parainen.fi ja puh. 044 358 5973.

 

Suomenkieliseen esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2007 syntyneet lapset ja lapset, joille on myönnetty lykkäystä koulun aloittamiseen, voidaan ilmoittaa 6-vuotiaille tarkoitettuun esiopetukseen lukuvuodeksi 2013–2014.

Paraisten kunta-alue: Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu 1.3.2013 mennessä lomakkeella, joka on saatavissa www.parainen.fi, kaupungintalon infopisteestä ja koulutoimistosta.

Suomenkielistä esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2013–2014 Peikkorinteen ja Tummelisan päiväkodeissa.

Esiopetus alkaa 13.8.2013. Esiopetusta järjestetään 4 tuntia päivässä klo 9.00–13.00. Peikkorinteen esiopetusryhmässä klo 8.30–12.30.

Muut kunta-alueet: esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä 6.2.2013.

Lisätietoja puh. 040 488 5701.


Suomenkielisiin kouluihin ilmoittautuminen

Perusopetukseen ilmoittautuminen koskee:

  • kaikkia vuonna 2006 syntyneitä lapsia sekä

  • vuonna 2005 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella

  • vuonna 2007 syntyneitä lapsia, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen (11-vuotinen oppivelvollisuus)

  • vuonna 2007 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.

Ilmoittautuminen 1. luokalle tapahtuu keskiviikkona 6.2.2013 seuraavasti:

Koivuhaan koulu, Koivuhaankatu 5, Parainen klo 17–19, puh. 040 488 5750
Nilsbyn koulu, Lielahdentie 244, Parainen klo 17.30–19, puh. 040 358 5797
Simonkylän koulu, Lahdentie 7, Nauvo klo 9–13, puh. 040 488 5709
Ulkosaariston peruskoulu, Verkanint. 1, Korppoo klo 14–16, puh. 040 529 5645
Utön koulu, Utö klo 9–15, puh. 040 488 5780

Huoltajan ja lapsen toivotaan käyvän henkilökohtaisesti koulussa ilmoittautumassa.

Lapsi ilmoitetaan lähikouluunsa. Tietoa oppilaaksiottoalueista saa kaupungin verkkosivuilta. Hakemus koulunvaihdosta on toimitettava opetuspäällikölle viimeistään 22.3.2012. Lomake www.parainen.fi. Mikäli lapsi ei ole Paraisten kaupungin väestörekisterissä kirjoilla, ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä lasta koskeva virkatodistus.

Lukuvuosi 2013–2014 alkaa 13.8.2013. Ilmoittautumiseen liittyviä lisätietoja antavat koulujen rehtorit ja koulutoimisto puh. 040 488 5701. Tietoa koulukuljetuksista puh. 040 488 5747.

Ruotsinkieliset koulut, katso ruotsinkielinen ilmoitus. 

 

Hae tukea koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan!

Hakemus koskee lukuvuotta 2013–2014. Tuki koskee 1. ja 2. vuosiluokan oppilaiden sekä erityisopetusta saavien oppilaiden toimintaa ja sen saamisen edellytyksenä on, että toiminnassa noudatetaan lakia aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Hakemukseen tulee liittää kuvaus toiminnasta sekä talousarvio. Vuonna 2012 tukea saaneiden hakijoiden on annettava selvitys tuen käytöstä liittämällä hakemukseen toimintakertomus.

Erilliset hakulomakkeet lukuvuodelle 2013–2014 www.parainen.fi. Lisätietoja opetus@parainen.fi. Hakemukset toimitetaan 15.2.2013 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Paraisten kaupunki, suomenkielinen koulutus, Rantatie 28, 21600 Parainen.

Sivun alkuun