Mene sisältöön


Muinaisjäännösten inventointi alkaa Ålössä

10.10.2013
  

Varsinais-Suomen maakuntamuseo tekee lokakuun 2013 aikana Paraisten Ålön saarella kiinteiden muinaisjäännösten inventointia. Inventointi liittyy Ålön saaren osayleiskaavoitukseen ja se tehdään Paraisten kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton rahoituksella. Inventoinnissa keskitytään pääasiassa historiallisen ajan kalkkiuunien ja -kaivosten inventointiin. Tällä hetkellä alueelta tunnetaan noin kolmisenkymmentä vanhaa kalkkiuunia tai -kaivosta. Inventoinnissa tunnetut kohteet käydään maastossa läpi niiden kunto- ja sijaintitietojen kartoittamiseksi ja arvioimiseksi. 

Inventoinnin tulee tekemään tutkija Tanja Ratilainen. Ilmoituksia mahdollisista muinaisjäännöshavainnoista Ålön saarella voi tehdä Varsinais-Suomen maakuntamuseoon tutkija Kaisa Lehtoselle, puh. 040 187 9379, kaisa.e.lehtonen@turku.fi.

Sivun alkuun