Mene sisältöön


OTTO-suuronnettomuusharjoituksessa korostui viranomaisyhteistyön merkitys

18.4.2013
suuronnettomuusharjoitus

Keskiviikkona Paraisten Nauvon Pärnäisissä harjoiteltiin eri viranomaistahojen välistä yhteistyötä onnettomuus- ja monipotilastilanteissa jo neljättä kertaa järjestetyssä suuronnettomuusharjoituksessa.  Harjoitukseen osallistui noin 330 henkilöä viranomais- ja vapaaehtoistaholta sekä eri alojen oppilaitoksista.  

Keskiviikkona 17.4. Nauvon Pärnäisissä oli elämää, kun alueella järjestetty OTTO-suuronnettomuusharjoitus keräsi yhteen eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita. Harjoitus oli osa Turun ammattikorkeakoulun AMOVIRKE-projektia, jonka tarkoituksena on kehittää eri viranomaisten välistä yhteistyötä suuronnettomuus-, poikkeus- tai monipotilastilanteessa. Suuronnettomuusharjoituksessa varauduttiin tilanteeseen, jossa matkustaja-alus ajaa karille konehuoneessa tapahtuvan räjähdyksen seurauksena. Karilleajon vuoksi aluksesta valuu öljyä mereen ja 20 henkilöä loukkaantuu vakavasti. Aluksesta evakuoidaan noin 80 henkilöä. Evakuointiin osallistuvat mm. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen meripelastukseen erikoistunut MIRG-ryhmä, Länsi-Suomen merivartioston ja Merivoimien aluksia sekä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen helikopterit. 

Eri viranomaisten välinen sujuva yhteistyö korostuu ennen kaikkea onnettomuustilanteissa. Suuronnettomuusharjoituksen keskeisin tavoite onkin juuri tämän yhteistyön kehittäminen ja alueellisten erityispiirteiden huomioonottaminen suuronnettomuus- ja monipotilastilanteissa.  

AMOVIRKE eli ammatillisen osaamisen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen ensi- ja akuuttihoidossa on Terveysala-tulosalueen koordinoima projekti, jonka pääpaino on viranomaisyhteisyön kehittämisessä ja toimintamallien luomisessa Varsinais-Suomen alueella tapahtuviin monipotilastilanteisiin. Projektissa pyritään lisäksi kehittämään suunnitelmia suuronnettomuus-, poikkeus- tai monipotilastilanteisiin, joissa huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja resurssit. Projektipäällikkö Jari Säämäsen mukaan projektin taustalla on potilasturvallisuuden lisääminen. Suuronnettomuustilanteita on harjoiteltu vuodesta 2009 lähtien. Aikaisemmissa harjoituksissa skenaariot ovat liittyneet kouluampumiseen, voimalaitoksella tapahtuneeseen räjähdykseen sekä ammoniakkirekan ja linja-auton yhteentörmäykseen.  

OTTO-suuronnettomuusharjoituksen toteutukseen osallistuivat Turun AMK:n lisäksi Paraisten kaupunki, Länsi-Suomen merivartiosto ja Rajavartiolaitoksen SuperPuma-helikopteri, Merivoimat ja Puolustusvoimien helikopteri, SPR ja VaPePa, Turun seudun sosiaalipäivystys, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja mediatutkimuksen oppiaine, Yrkeshögskolan Novia / Aboa Mare, Varsinais-Suomen hätäkeskus, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen MIRG-ryhmä ja lääkintäryhmä, Varsinais-Suomen poliisilaitos, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Nauvon VPK sekä yksityiset sairaankuljetusyritykset HES ja MedGroup.

IMG_7176.JPG IMG_7224.JPGIMG_7238.JPG

IMG_7268.JPGIMG_7286.JPGIMG_7294.JPGIMG_7324.JPGIMG_7143.JPGIMG_7315.JPGSivun alkuun