Mene sisältöön


Nykyisen Paraisten kaupungin viiden entisen kunnan vuonna 2009 toteutuneen kuntaliitoksen arviointi

1.1.2013

 

Kemiönsaaren kunta ja Länsi-Turunmaan kaupunki (myöhemmin Paraisten kaupunki) muodostettiin samaan aikaan ja samankaltaisesti 1.1.2009. Useampi pieni kunta yhdistettiin yhdeksi isommaksi kunnaksi. 

Molempien kuntien tarkastuslautakunnat ovat arvioineet kolme tilinpäätöstä vuonna 2009 toteutuneen kuntaliitoksen jälkeen. Yhdistymissopimuksen, talousarvion ja tilinpäätöksen numerotietojen lisäksi arvioitiin myös toimintakertomukset. Ajatuksena oli selvittää, miten kuntaliitos oli toteutunut suhteessa yhdistymissopimukseen. 

Lautakunnat päättivät palkata tarkoitusta varten ulkopuolisen selvityshenkilön, valtiotieteiden ylioppilaan Cecilia Fredrikssonin Åbo Akademista. Tarkastuslautakuntien puheenjohtajat, kirjoittaja ja tilintarkastaja kokoontuivat muutamia kertoja työn suuntaviivojen hahmottelemiseksi. 

Haastattelukohteiksi valittiin henkilöitä, jotka olivat olleet aktiivisesti mukana kuntaliitosprosessissa, toisin sanoen järjestelytoimikuntien jäsenet, nykyiset ja entiset kunnanjohtajat, osastopäälliköt ja muut viranhaltijat, joilla oli parhaat mahdollisuudet arvioida lopputulosta. 

Arviointi on tehty erikseen kummallekin kunnalle, mutta arviointiin sisältyy myös kuntien välinen vertailuosio.

Sivun alkuun