Mene sisältöön


Informaatiota tiekunnille vuoden 2015 tien kunnossapitoavustuksista

10.8.2015

Ympäristölautakunta päätti 11.3.2015, §:ssä 35, että yksityisteiden kunnossapitoavustukset myönnetään seuraavien periaatteiden ja kriteerien mukaisesti:                                              

  1. Avustusta myönnetään yksityisteille, joiden pituus on vähintään 500 m ja joiden varrella asuu vähintään yksi vakituinen asukas.
  2. Avustus jaetaan suhteessa tiekuntien hyväksyttyihin kunnossapitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 % tai kaupungin teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan.
  3. Tiekunnan on oltava virallisesti perustettu, ja sen on pidettävä vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi. (Laki yksityisistä teistä, 65 §). Hakemukseen on liitettävä vuosikokouksen pöytäkirja, maksuunpanoluettelo sekä vuosittain laadittu tilinpäätös, johon kunnossapitokustannukset on laskettu, ja tilintarkastuskertomus tai muu selonteko tilintarkastuksen tuloksesta taikka vaihtoehtoisesti vuosikokouksen edelliselle vuodelle hyväksymä tilinpäätös (johon kunnossapitokustannukset on laskettu). Hakemuksessa on myös ilmoitettava yksityistien virallinen pituus. 
  4. Tiekuntien on perittävä tiemaksu kaikilta tieosakkailta vähintään joka neljäs vuosi.
  5. Tiekunnat, jotka ovat suorittaneet tien perusparannuksen, voivat hakea erillistä avustusta tarkoitusta varten.

Hakemukseen on liitettävä tiekunnan kokouksen hyväksymä hankesuunnitelma, aikataulu ja budjetti.  Perusparannustöistä maksettavat avustukset ovat enintään 50 % yhteen lasketuista toteutuneista kustannuksista ja niitä voidaan myöntää, jos varoja on vielä käytettävissä teiden kunnossapitoavustusten jakamisen jälkeen.

Tiekuntien losseille myönnettävä avustus:

Yksityisille (tiekuntien) losseille maksetaan samansuuruinen prosentuaalinen avustus suhteessa todellisiin menoihin määrärahan sallimissa puitteissa. Avustus lasketaan seuraavan yhtälön avulla: losseille osoitettu avustus yhteensä (95 000 euroa) jaettuna lossien yhteen lasketulla omaosuudella kertaa yksittäisen lossin omaosuus. Avustus on suuruudeltaan enintään yksityisen lossin oman osuuden suuruinen valtionavustuksen jälkeen.

Yleistä:

Alle 200 euron suuruisia tien kunnossapitoavustuksia ei makseta.

Vuodelta 2010 olevan yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan mukaan painolukuihin sisältyvät jätekuljetukset ja muu huoltokuljetus, ja täten kunnallista teiden kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat eivät saa periä tiemaksua kaupungilta tai muilta toimijoilta.

Hakemusten asiakirjaliitteineen tulee olla teknisessä yksikössä 19. elokuuta 2015 klo 15.00 mennessä. Kyseisen päivämäärän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä ja ne palautetaan hakijalle.          

Hakemuslomakkeet löytyvät kaupungin kotisivuilta; Palvelut > Kadut ja liikenne > Tiedotus tiekunnille. Hakemuslomakkeita saa myös kaupungintalolta ja aluekonttoreista.

Lisätietoja antaa lautakuntasihteeri Katarina Östman, puh. 040 179 2705.

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta

Sivun alkuun