Till innehållet


Kund- och rådgivningstjänster på sommaren 2019

28.6.2019KUNDSERVICE:

Pargas Servicepunkt

1. vån, Strandvägen 28, 21600 Pargas, tfn  040 488 6026
Asiointipiste_JPEG_ru.jpg

Öppethållningstider i juli och augusti:

 • mån-ons 9-16
 • torsdag 9-17
 • fredag 9-14


Nagu områdeskontor

Brinkasvägen 1, 21660 Nagu, tfn 040 488 6022
Öppethållningstider i juli: mån-fre 9–15 (stängt 15–26.7)
Öppethållningstider i augusti: mån-ons 9–15, tors 9–17, fre 9–15

Korpo områdeskontor

Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo, tfn 040 488 6020
Öppethållningstider 1.7–4.8: mån-fre 9–15 (stängt 5–9.8)
Öppethållningstider 12.8–30.8: mån-ons 9–15, tors 9–17, fre 9–15

Områdeskontor i Houtskär 

Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär, tfn 040 488 6021
Öppethållningstider i juli: mån 13-15, ons 9-15, tors 9-15


Iniö områdeskontor

Iniövägen 590 23390 Iniö, tfn 044 066 7835
Öppethållningstider: mån-fre 9-15


BYGGNADSTILLSYNEN:

Byggnadstillsynen är verksam hela sommaren. Det är bra att boka synerna i god tid, kötiden kan nämligen vara något längre än normalt. Också handläggningen av lov och tillstånd kan ta något längre tid. Inspektionspersonalen är inte inne på kontoret hela tiden, därför är det tillrådligt att boka besökstid. Du kan boka tid via bokningsprogrammet på nätet, via kundservicen 040 488 6080 eller per e-post .

Vi sammanställer inte kartpaket som krävs för lov och tillstånd under tiden 22.7-4.8, därför är det viktigt att beställa dem i god tid. I annat fall är beställningstiden för kartpaket i genomsnitt två veckor.

I allmänhet hinner vi inte göra sökningar i arkivet sommartid, därför är det bra att reservera tillräckligt med tid i förväg också för dem. Den genomsnittliga beställningstiden för sökningar i arkivet är 2–6 veckor beroende på sökningens omfattning.

Den genomsnittliga handläggningstiden är 4–6 veckor för bygglov och 3–5 veckor för åtgärdstillstånd.

OBS  Mätningsbyrån utför inga utmärkningar av byggnadsplatser eller lägessyner  01-21.07.2019.

I vissa fall beställs dock utmärkningen av byggnadstillsynen. Det gäller fritidsbostäder, bastur och ekonomibyggnader utanför detaljplanerat område i de tidigare skärgårdskommunerna enligt följande:

 • Nagu, tfn 0400 536 532
 • Korpo, Houtskär och Iniö tfn 040 488 5914

Man kan få betjäning gällande mätningsbyråns fastighetsärenden tisdag-onsdag-torsdag hela sommaren, tfn 040 488 5905.


TEKNISKA STÖDTJÄNSTER:

Under sommaren är tekniska stödtjänsters journummer följande:

Gator och trafik:

Journummer för stadens fastigheter:

 • Pargas (24 h), tfn 050 329 1489
 • Nagu (dagtid), tfn 040 488 5671
 • Korpo (dagtid), tfn 040 488 5995
 • Iniö och Houtskär, tfn 050 329 1489

Vattentjänstverkets journummer:

 • Pargas, tfn 040 569 2622,
  gemensamt journummer med Pargas Fjärrvärme Ab.
  Om ärendet gäller ledningsnätet eller vattenmätare, ta kontakt med Marco Lindberg, tfn 050 596 2629.

 • Skärgården:
  Nagu, tfn 040 488 5671
  Korpo, tfn 040 556 7761
  Houtskär, tfn 040 196 8894


VUXENSOCIALARBETET 8.7- 9.8.2019:

Under sommaren sköts akut vuxensocialarbete. Besök via tidsbeställning.
Tidsbeställning samt rådgivning och handledning per telefon
040 847 4347 kl. 9.30 – 11 (ingen egen telefontid till socialarbetarna eller socialhandledarna).

Anmälningar om utredning av servicebehov kan lämnas till socialcentralens postlåda eller skickas per post till adressen Socialcentralen, Gamla Bläsnäsvägen 5, 21600 Pargas.

Grundutkomststöd söks via Fpa. Rådgivning ges på svenska
tfn 020 692 227.

Upp