Till innehållet


En ny klätterställning monteras i Centralparken

2.10.2019


Vi börjar grävarbete i Centralparken nästa vecka (vk 41) för montering av en ny klätterställning bakom Lucius Alienus skulptur/rutschkana.

Arbetet pågår ca. 3-4 veckor och Lucius blir belagd med användningsförbud  under tiden det tar att fixa dess område färdigt.

Vi uppmanar er alla att vara aktsamma när ni rör inom området.

Hälsar tekniska enheten

Upp