Till innehållet

 


Tillfälligt förbud att bada vid stränderna Solliden, Bläsnäs och Kalkholmen pga förorening av badvattnet som  förorsakats av avloppsvatten

27.5.2019


På grund av ett fel i styrningen till en pump har det pumpats orenat avloppsvatten ut i sundet från huvudpumpstationen intill Skärgårdsvägen.

Enligt miljövårdsinspektören Tomas Kull finns det tre stränder eller sim platser inom influensområdet av förorening: Solliden, Bläsnäs och Kalkholmen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddelar därför ett tillfälligt förbud att simma vid dessa stränder. Badvattenprov tas från stränderna 27.5.2019. Tillfälligt förbud gäller tills hygieniska kvaliteten av badvattnet har försäkrats.

Hälsoinspektören har fört meddelanden om tillfälligt förbud till strändernas anslagstavlor fredagen kl 15-16.

Upp