Till innehållet


Är du intresserad av att hyra tomten Solvik i Granvik för företags- eller föreningsverksamhet? 

29.4.2019
granvik.jpg


granvik_karta.jpg


Pargas stad erbjuder intresserade att hyra tomten Solvik i Granvik för företags- eller föreningsverksamhet. Av hyresgästen önskas att den tilltänkta verksamheten stöder stadens planer på att utveckla tomten och småbåtshamnen.

Staden äger fastigheten Solvik RN:O 3:5 (fastighetsbeteckning 445-421-3-5) med byggnader och strand i Granvik samt även ett vattenområdes skifte Östergård RN:O 3:3 (fastighetsbeteckning 445-421-3-3) utanför strandfastigheten. Strandfastighetens areal är ca 5 500 m2 och vattenskiftet ca 6 200 m2.

Det finns ett behov att skapa fler båt- och parkeringsplatser i anslutning till förbindelsebåtsbryggan i Granvik samt trygga förbindelsebåtens verksamhetsmöjligheter.

Pargas stad ansvarar för att bygga och utveckla möjligheterna till nya parkeringsplatser medan företagaren ansvarar för att det skapas flera båtplatser samt att utveckla en verksamhet på området.
Staden har för avsikt att hyra ut området åt en driftig företagare. Arrendetiden är beroende på verksamhet 10-30 år. På basen av diskussioner med NTM-centralens representanter finns det också möjlighet att i samarbete med NTM-centralen utvidga området, eftersom staten äger marken runtomkring.

På tomten ges möjlighet att uppföra byggnader för kommande verksamhet.

Pargas stad tar emot intresseanmälningar per e-post, pargas@pargas.fi.  Anmälningarna skall vara oss tillhanda senast den 30 juni 2019 kl. 12.00. Till intresseanmälan bifogas verksamhetsplan samt CV. Pargas stad förbehåller sej rätten att förkasta alla ansökningar.

Tillägsinformation ger: John Forsman, företagsutvecklare (040 488 6075)

Skriv ut
Dela |
Upp