Till innehållet


Personalens välbefinnande i Pargas stad har ökat

11.2.2019


Arbetsvälbefinnandeenkäten KivaQ presenterades igår för personalen i Pargas stad. Enkäten KivaQ är en kort men samtidigt omfattande enkät som har utvecklats av specialläkaren i företagshälsovård, Ove Näsman. Enkätens 7 standardfrågor har konstruerats på basen av vetenskapliga forskningsmaterial och lång praktisk erfarenhet.

Motsvarande enkät gjordes år 2016. I den nya enkäten 2018, som hela 605 anställda svarade på i december 2018 är resultatet betydligt bättre än 2016 då 571 personer svarade. Det s.k. KivaQ indexet på skalan 1-10 har stigit från 7,61 till 7,82.

56% av de svarade har gett vitsorden 8-10 på frågan ”Hur trevligt tycker du att det har varit att komma på jobb under de senaste veckorna”, över 86% har gett vitsorden 8-10 till sina arbetskamrater och 65% har gett vitsorden 8-10 till sina chefer.

Resultaten har blivit bättre på alla indikatorer, se den bifogade bilden (grön balk 2018, blå balk 2016).


Upp