Till innehållet


Arkivservice

Pargas stads bygglovshandlingar kan beställas hos byggnadstillsynens kundservice under kontorstid.

För äldre bygglov behövs namnet på den som sökt bygglov och/eller byn som bakgrundsuppgifter. Byggnadsinspektionen arkiverar lovbesluten, fastställda huvudritningar, inlämnade specialplaner och eventuella övriga utredningar. De äldsta ritningarna är från 1940-talet.

Taxa för framtagande av handlingar, inkl. moms

  • Arkivsök 40€
  • Handling som fordrar längre tid än 1h:s handläggning för varje påbörjad timme 40 €

Kopior av kundens eget original (prisen inkl. moms)    

A4                   1,00 €
A3                   1,50 €
A4 x 3            2,00 €
A4 x 4            2,00 €
A4 x 5            2,50 € 
A4 x 6            2,50 €
A4 x 7            3,50 €
A4 x 8            3,50 €
A4 x 9            4,50 €
A4 x 11         5,00 €
A4 x 12         5,00 €
A4 x 13         5,50 €
A4 x 14         5,50 €
A4 x 15         6,00 €
A4 x 16         6,00 €

  • färgutskrift +100%
  • vid numeriskt material tillägg 10 €/gång för arbeteUpp