Mene sisältöön


Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. (Kuntalaki 23 §)

Voit lähettää oman kuntalaisaloitteesi Paraisten kaupungille osoitteeseen
Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 26100 Parainen tai tuoda sen kaupungin asiakaspalveluun kaupungintalolle tai johonkin aluekonttoreista arkisin asiakaspalveluaikana. Aloite tulee olla omakätisesti allekirjoitettu.

Voit tehdä kuntalaisaloitteen myös täällä: www.kuntalaisaloite.fi

Sivun alkuun