Till innehållet


Var skall stadens centrum ligga?

Tjänstemän och politiker kör med stor iver fram byggandet av ett affärscentrum invid Skärgårdsvägens rondell. Om detta förverkligas kommer stadens redan nu minimala kommersiella centrum sannolikt att flyttas till detta område eftersom den få kvarvarande specialaffärerna tvingas söka sig till den förflyttade kundströmmen. Ett andra scenario är att specialaffärerna helt dör ut och det enda som finns kvar är ett kluster av dagligvaruhandel. Risken är stor att stadens gamla centrum kring Köpmansgatan töms helt och hållet och blir vad man kallar en spökstad. Det är naivt att tro att ett affärscentrum vid Skärgårdsvägen på något sätt skulle locka kunder till stadens egentliga centrum.
Min fråga är vad stadens vision och strategi är för att hålla liv i stadens nuvarande centrum, Köpmansgatan, torget och stråket ut mot Kalkholmen?

Ralf Juslin 21.12.2018

Svaret

Bästa Ralf Juslin,
Försöker kort besvara Din fråga innan julhelgen - men vi kan gärna återkomma till detta i januari.

Staden har som målsättning att utöka serviceutbudet i centrum och skapa möjligheter för inflyttning. Affärscentrumet som planeras vid S-Market kommer att inhysa främst mataffärer som i dagens värld kräver en parkeringsyta som vi inte har möjlighet att erbjuda i den pittoreska delen av vårt centrum. Specialaffärer av den art som nu finns på Köpmansgatan kommer inte att i betydande grad rymmas i centret (förutom det som redan finns i anslutning till S-market, dvs. frisörsalong och restaurang). Jag delar alltså inte din oro över att Köpmansgatans specialaffärer skulle "tvingas söka sig till den förflyttade kundströmmen". Faktum är att den stora kundströmmen redan idag finns vid Skärgårdsvägen (11 000 fordon/dygn) och det är en potential som staden ska utnyttja, inte sant?

Staden har valt som en tyngdpunkt i strategin att öka stadskänslan i centrum. Stadsborna har en central roll i att skapa (en trevlig) känsla i staden. Utbyggnad och förtätning av centrum är verktyg som vi via planläggning kan använda. Exempel på det är projekten ArtHouse och Malmstrand. Tyvärr har staden just ingen egen mark att ty sig till i de södra delarna - men vi försöker uppmuntra fastighetsägarna att se möjligheterna.

Fridfull Jul!

Heidi Saaristo-Levin
planläggningschef - kaavoituspäällikkö

Svarat 21.12.2018
Upp