Till innehållet


Rådet för personer med funktionsnedsättning

Stadsstyrelsen utser rådet för personer med funktionsnedsättning. I rådet finns representanter från handikappföreningar och patientorganisationer.

Uppgifterna för rådet för personer med funktionsnedsättning:

  1. Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som personer med funktionsnedsättning behöver.
  2. Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och ge utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för dem med funktionsnedsättning innan ärendena går till beslutsfattande.

Rådet för personer med funktionsnedsättning 2019-2021:

Christian Andersson, ordförande

Marianna Stolzmann, vice ordförande

Ulla Alstrand

Harold Henriksson

Pirkko Karrento

Kristina Landén

Bo Lagerroos

Elina Lehtilä

Regina Lindman-Korpi

Frej Lindroos

Mauno Salminen

Förtroendevaldas kontaktuppgifterUpp