Till innehållet


Utskärsdelegationen

Kimitoöns kommun och Pargas stad har sedan år 2009 haft en gemensam utskärsdelegation.

Delegationen består av sex medlemmar, fyra utsedda av Pargas stad och två av Kimitoöns kommun. 

Utskärsdelegationen har till uppgift att:    

  • Följa upp och ta initiativ i frågor som berör infrastruktur; förbindelsebåtstrafik, tele- och datakommunikationer, farleder och bryggor, postgång etc.
  • Behandla frågor med anknytning till miljö- och näringslivsfrågor, befolkningsutveckling, boende och trivsel i utskärgården.
  • Följa med lagstiftningen som berör skärgården.
  • Upprätthålla kontakter till myndigheter som handhar för skärgården viktiga frågor.
  • Övriga för utskärgården viktiga frågor. 

Delegationens ordförandeskap och vice ordförandeskap  alternerar mellan kommunerna.

Delegationens ordförande och vice ordförande utgör samtidigt kommunernas representanter i styrgruppen för Skärgårdshavets biosfärområde.   

Utskärsdelegationens sammansättning 2017-2019

Ordinarie:
Jan-Erik Karlsson
Laura Järvinen
Lilian Lundell
Tiina Johansson
Daniel Wilson
Jenny Örnell-Backman

Ersättare:
Tove Mattsson
Tore Johansson
Birgitta Rosenberg
Erica Helin
Wilhelm Liljeqvist
Birgitta Holmström

Övriga:
Tomas Eklund, Pargas stad

Upp