Mene sisältöön


Tiejaosto

Kuntien tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019. 2019 käsitellään ainoastaan 2018 vireilletulleita asioita.                              

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tiejaostossa on viisi jäsentä. Tiejaoston jäsenet kaudella 2017-2019:

OrdinarieErsättare 
Dick Abrahamsson (puheenjoht.)Daniel Strömborg
Aya LundstenFredrika Sihvonen
Olof EleniusAnna Gråhn
Saila RoutioSanna Autio
Dan-Peter Henriksson (varapj.)Tom Lindholm                           

Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Tiejaoston sihteerinä ja yhteyshenkilönä toimii sopimussihteeri Johanna Harmaa, puh. 040 488 5916.

Toimituskustannukset                                                  
Toimituskustannukset maksaa hakija.

Toimituskustannukset käsittävät matkakulukorvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot, jotka maksetaan puheenjohtajalle, muille jäsenille ja sihteerille kunnassa voimassa olevien perusteiden mukaan sekä muut tehtävän suorittamisen kannalta välttämättömät menot. 

Muutoksenhaku                
Valitus tielautakunnan toimituspäätöksestä on tehtävä kirjallisena maaoikeudelle ja valitukseen on liitettävä ote tai virallinen jäljennös tielautakunnan pöytäkirjasta. Muutoksenhakuasiakirjat on jätettävä viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä tielautakunnan päätöksen tekemisestä. Muutoksenhakuasiakirjat voi toimittaa maaoikeuteen henkilökohtaisesti, asiamiehen välityksellä, postitse, lähetin välityksellä, telefaksilla tai sähköpostitse. Muutoksenhakuasiakirjat lähetetään lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen käsittelystä maaoikeudessa peritään 510 euron oikeudenkäyntikulut. 

Maaoikeuden yhteystiedot:  
Varsinais-Suomen käräjäoikeus / MAAOIKEUS
Sairashuoneenkatu 2-4 (käyntiosoite)
PL 376 (postiosoite)
20101 Turku
faksi 029 56 46255
s-posti varsinais-suomi.ko@oikeus.fi

Sivun alkuun