Till innehållet


Bygg- och miljönämnden för perioden 2017-2021:

   

  Ordinarie    Ersättare
   Kurt Ekström (SFP) ordförande   Filip Nyström (SFP)
   Aya Lundsten (SFP)   Fredrika Sihvonen (SFP)
   Folke Pahlman (SFP)   Olof Elenius (SFP)
   Anna Gråhn (SFP)   Alice Björlöf (SFP)
   Daniel Strömborg (SFP)   Dick Abrahamsson (SFP)
   Linda Lindberg  (SFP)   Soili Svahnström (SFP)
   Jari Tschernij (De gröna) vice ordförande   Egon Nordström (De gröna)
   Saila Routio (De gröna)   Sanna Autio (De gröna)
   Tom Lindholm (SDP)   Matti Agge (C)
   Erica Helin (SDP)   Dan-Peter Henriksson (SDP)
   Petri Abrahamsson (Saml)  Heidi Salviander-Wahe (Saml)

Förtroendevaldas kontaktuppgifter   


Bygg- och miljönämndens sammanträdesschema 2019

Onsdag kl. 16.45

6.2
13.3
17.4
15.5
10.6 (extra möte kl. 17.00)
12.6
21.8
18.9
16.10
13.11
11.12

Det justerade protokollet med bifogad anvisning om omprövning och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna onsdagen påföljande vecka efter sammanträdet.

Bygg- och miljönämnden


Upp