Till innehållet


Förvaltning och beslutsfattande

På dessa sidor hittar du information om:

Protokollen finns tillgängliga på hemsidan två (2) år efter publiceringen. Äldre protokoll kan efterfrågas av informationshanteringssakkunnig Sari Eriksson-Lumikko, tfn 044 358 5702.

Tillgänglighållande av tjänsteinnehavarbeslut
Tjänsteinnehavarbesluten finns till påseende varje helgfri måndag på stadens webbplats, Förvaltning > Tjänsteinnehavarbeslut.

Upp