Till innehållet


Bildningsavdelningen

Avdelningschef: utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593

Enheter: svensk utbildning, finsk utbildning, dagvård, kultur och bibliotek.

Medborgarinstitutet Kombi hör också till bildningsavdelningen.


Upp