Mene sisältöön


Hallintopalvelut ja IKT-palvelut

Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383

Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh. 044 358 5727

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin, joka muun muassa hyväksyy kuntastrategian, talousarvion ja tilinpäätöksen.

Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Hallintopalvelut valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita sekä koordinoi näiden asioiden valmistelua ja panee päätökset täytäntöön tai lähettää ne täytäntöön pantaviksi. Hallintopalvelut hoitaa myös hallituksen ja valtuuston sihteeritehtävät.

Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä ja johtaa siten valmistelutyötä ja päätösten täytäntöönpanoa. Kaupunginjohtaja vastaa kunnan ammattijohtamisesta.

Hallintopalvelut tarjoaa juridista neuvontaa muille toimialoille ja osastoille. Hallintopalvelut hoitaa myös tiedonhallintaa koskevan neuvonnan ja koordinoinnin läheisessä yhteistyössä IKT-palvelujen kanssa, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden hallintopalvelujen kanssa. IKT-palvelut on keskeinen tukitoiminto koko hallinnolle ja se vastaa kaupungin tieto- ja viestintätekniikan neuvonta-, koordinointi- ja kehitystoiminnasta.

Kaksikielisessä kaupungissamme käännetään paljon aineistoa, ja myös kielenkääntäjät toimivat hallintopalvelujen alaisuudessa.

Sivun alkuun