Till innehållet


Personaltjänster

Personalchef Peter Lindroos, tfn 044 358 5832
-          Personalfrågor
-          Löneräkning

Personaltjänsters uppgift är koordinera och utveckla Pargas personalpolitik i nära samarbete med förmän och övrig personal. Pargas behöver en kunnig och motiverad personal som mår bra och går in för sitt arbete och garantera att staden lyckas i sin huvuduppgift, d.v.s. producera kvalitativ och konkurrenskraftig service för stadens invånare.

Upp