Mene sisältöön


Saaristokokous Korppoossa

 

10.3.2012 järjestettiin Korppoossa ensimmäisen kerran Saaristokokous Korpoströmissä. Saaristokokous järjestettiin yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa Parterre-nimisen EU-hankkeen puitteissa, jossa testataan ja kehitetään sähköistä kokousjärjestelmää perinteisiin kyläkokouksiin. Keskustelut käytiin pienryhmissä ja keskustelun kuluessa tehdyt kommentit kirjattiin heti pöydissä päätteelle ja siirrettiin välittömästi nk. pikaraporttiin. Keskustelujen jälkeen toteutettiin sähköinen äänestys ja äänestyksen tulos oli välittömästi kaikkien nähtävillä.

 

osallistujia.jpg
Saaristokokous 2012

Aiheita olivat:

1)    Eläminen ulkosaaristossa

2)    Liikenne ja viestintäyhteydet

3)    Korppoon kirkonkylän taajama-alue

 

Pienen alkukankeuden jälkeen keskustelut sujuivat vilkkaina ja kommentteja kirjattiin kiitettävään tahtiin, kommentteja vastaanottava ryhmä sai tehdä töitä tosissaan. Nykyajan tekniikan turvin yksi keskusteluryhmä oli mukana Utöstä käsin ja myös he pystyivät lähettämään kommenttejaan kokoukseen.

Kokouksen ilmapiiri tuntui olevan myönteinen, pöydistä kuului vilkasta keskustelua ja välillä naurun pyrskähdyksiä. Kokouksen vetäjä kyseli lopuksi olisiko osallistujilla kiinnostusta osallistua uuteen Saaristokokoukseen, jossa yhtenä aiheena olisi lähipalvelulautakunnan rooli. Sähköisellä äänestyksellä  kyllä-ääniä  86%.

 

 

Sivun alkuun