Till innehålletSe och uppleva

I Nagu kan du i synnerhet sommartid få en känsla av att du befinner dig någonstans i en liten sydeuropeisk ort. Kyrkbackens centrum och gästhamnen vimlar nämligen av lokal befolkning, fritidsboare och turister från när och fjärran. Kyrkbackens centrum inklusive gästhamnen med sina försäljningsbodar, restauranger, caféer, utställningar, m.m. är värd ett besök.

Framnäs simstrand och gästhamn
Framnäs simstrand och gästhamnen

Nagu kyrka

Den medeltida gråstenskyrkan från 1400-talet är helgad åt S:t Olof. I kyrkan finns också den berömda Schwanorgeln, vilken inköptes år 1791. Kyrkan är känd för sin fina akustik. Närmare information på Nagu kapellförsamlings hemsida http://www.vafo.fi/nagu.

Nagu kyrka
Nagu kyrka
 
Interiör
Interiör, Nagu kyrka

 

Schwanorgeln
Swahnorgel, Nagu kyrka
Själö kyrka

Nuvarande träkyrka uppfördes på 1730-talet och är en korskyrka med smalare korsarmar i norr och söder. Själö kyrka är känd från tiden då ön Själö fungerade som en förvisningsort för spätelska.

Själö kyrka
Själö kyrka
 


Nötö kyrka

Den 2 juli 1757 invigdes Abrahamskapellet, nuvarande Nötö kyrka. Sitt namn fick kyrkan efter socknens kyrkoherde Abraham Miödh d.ä. Kyrkan på Nötö har en plan i form av en långsträckt åttkant och ett högt valmtak med lutande fall på alla sidor. Planen passade i synnerhet för mindre kyrkor och dessa kyrkor finner man sålunda i kusttrakter eller på utöar.

Nötö kyrka
Nötö kyrka
 

Interiör från Nötö kyrka
Interiör från Nötö kyrka
 


Nagu sjöfartshus

Finns beläget intill gästhamnen i det s.k. Gamla Posthuset. Öppnade sina dörrar för allmänheten den 30.6.2010 och beskriver sjöfarten i Nagu både i ord och bild från 1800-talets början fram till idag. Tyngdpunkten i landets seglation fanns från och med mitten på 1800-talet i den åboländska skärgården och hela bygden med allt från ståndspersoner till torpare var involverade i den livliga seglationen. Nagu var under 1800-talet den största seglationssicknen om man ser till dräktigheten och det byggdes nya segelfartyg årligen. I utställningarna berättas i ord och bild om skeppsbyggeri, fartyg,redare och besättning.

Vid sekelskiftet 1800-1900 fick så småningom segelfartygen konkurrens av ångfartygen och regelrätta skärgårdsförbindelser upprättades mellan fastlandet och Nagu. Ett ångfartyg som många minns ännu idag är Östern och även bilfärjan Fix väcker många minnen till liv. I utställningen kan man bekanta sig med fartygens historia och modellbyggaren Åke Sandvalls modeller av de bägge fartygen finns utställda. Ett rum i sjöfartshuset berättar om modellbyggaren Åke Sandvalls liv och verk och flera av hans verk finns utställda.

Texter och bilder berättar också om hur det är att jobba inom sjöfarten på 2000-talet och tack vare ais-data kan besökarna följa med var fartygen befinner sig just nu. 

Sjöfarten i Nagu under 1900-talet representeras i utställningen av Paulins rederiaktiebolag, rederi Engship och Delfin Cruises.

Öppethållningstider

  • 4.6 - 12.8 ti-sö kl. 11 - 18
  • 13.8 - 31.8  ti-sö kl. 11 - 16

Inträde 3 €/vuxen, barn under 12 år gratis.

Kyrkostigen 3, 21660 Nagu, tfn +358(0)2 410 6600

Nagu Sjöfartshus
Nagu Sjöfartshus

Nagu sjöfartshus.jpg


                                                        

Upplevelser

Du kan uppleva den natursköna skärgårdsmiljön på många olika sätt, på cykel, med båt, kajak eller kanot, att promenera eller med häst och vagn.

Cykeluthyrning finns i Nagu gästhamn, Gyttja Västergård, Grännäs Stallbacken, Köpmans och vid ombudsposten/Finlands Skärgårdsbokning. Du kan cykla Lillandet runt, Storlandet runt, till Smörasken på Högsar eller till Jungfrudansen i Finby eller bara cykla runt på olika småvägar och njuta av den härliga naturen. Vill du vidga dina vyer ännu mera, kan du cykla Skärgårdens Ringväg, ett enkelt sätt att bekanta sig med Åbo skärgård. Närmare information www.saaristo.org eller www.skargarden.fi.

Utsikt från Smörasken, Högsar
Utsikt från Smörasken, Högsar
 

Har du inte egen båt kan du med förbindelsebåt ta dig ut till olika holmar i skärgården. Det lönar sig att på förhand bekanta sig med tidtabellerna. Tidtabellsinformation: www.skargarden.fi.

Möjlighet att hyra kajak eller kanot, kontakta Nagu Kajak eller Grännäs Bed&Breakfast. Närmare information www.nagukajak.fi eller www.grannasgard.fi.

På äventyr med kajak
På äventyr med kajakFlera vandringsleder finns i Nagu, både längre och kortare. Se närmare www.saaristo.org.

Upp