Till innehållet


Centralarkiv

Centralarkivet fungerar som ett slutarkiv för stadens förvaltningars dokument som skall uppbevaras en längre tid eller bestående. I dokumenten finns uppgifter om ärenden som behandlats i olika förvaltningsorgan (dokument som gäller nya ärenden finns hos centralregistraturen).

Mera information ges av informationshanteringssakkunnig Sari Eriksson-Lumikko, tfn 044 358 5702 .

Upp