Till innehållet


Centralregistratur

Kommuninvånarna kan vända sig till centralregistraturen då de vill veta hur långt man har kommit i behandlingen av ett aktuellt ärende, t.ex. ett ärende de själva tagit initiativ till. Kommuninvånarna har rätt att komma med egna medborgarinitiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Initiativen inlämnas skriftligen till centralregistraturen (Pargas stadshus, Centralregistratur, Strandvägen 28, 21600 Pargas) eller per e-post till ardressen pargas@pargas.fi.

Upp