Till innehållet


Jour- och nödnummer

Allmänt nödnummer 112

Giftinformationscentralen 09 471 977 (direkt) eller 09 4711 (via växel)

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000

Pargas stads journummer:

Vägunderhåll vintertid: 0400 524 318

Vattentjänstverkets journummer:

 • Pargas 040 569 2622  
  Om ärendet gäller ledningsnätet eller vattenmätare, ta kontakt med Marco Lindberg, tfn 050 596 2629
 • Skärgården:
  Nagu 040 488 5671
  Korpo 040 488 5995, mån-tors 16-21, fre 14.30 - mån 7.30
  Houtskär 040 196 8894

  Under veckan måndag-torsdag kvällsberedskap kl. 16-21.
  Veckoslutsberedskap från fredageftermiddag (starttiden varierar något mellan kommundelarna) till måndagmorgon (ca kl. 7.30).

  OBS! För Nagu gäller vintertid under veckan ett annat beredskapsarrangemang för  kvällsberedskapen som pågår till kl. 19
  och morgonberedskap fr. kl. 5.30-7.30.

  Utanför beredskapstiderna har vattenverket ingen service tillgänglig.

Pargas Fjärrvärme Ab:s jourtelefon 040 569 2622

Jouren för stadens fastigheter:

 • Pargas 050 329 1489
 • Nagu 040 4885671
 • Korpo 040 488 5995, mån-tors 16-21, fre 14.30 - mån 7.30
 • Houtskär 040 196 8894 (t.o.m. kl. 21)

Problem med gatubelysningen:

Felanmälningar:
Teknisk planerare Matias Jensén, tfn 044 358 5724

Om du upptäcker ett fel i gatubelysningen önskar vi att du skickar feedback direkt till vår underhållsentreprenör DU-tec NET Ab till e-postadressen vagbelysning@du-tec.fi.

Upp