Till innehållet

 


Beslut från stadsstyrelsen 10.6.2019 som justerats omedelbart

11.6.2019


Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 10.6.2019:


Pargas 11.6.2019
Stadsstyrelsen

Upp