Till innehållet

 


Beslut från social- och hälsovårdsnämndens möte 5.9.2019 som justerats omedelbart

6.9.2019

Följande beslut justerades omedelbart på social- och hälsovårdsnämndens sammanträde 5.9.2019:

Upp