Till innehållet


Plan som vunnit laga kraft

15.4.2019


Följande plan har vunnit laga kraft:

Ändring av detaljplanen gällande området för idrotts- och rekreationsanläggningar i Verkans (121) stadsdel i Korpo

Planen träder i kraft 16.4.2019.

Pargas 15.4.2019
Stadsstyrelsen

Skriv ut
Dela |
Upp