Till innehållet


Färdtjänst

Service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen

Service som stöder rörligheten kan beviljas enligt socialvårdslagen i form av ledsagarservice och transport med taxi för personer som inte klarar av att självständigt använda allmänna trafikmedel på grund av sjukdom, skada eller annan liknande funktionsnedsättande orsak.

Transport med taxi eller färdtjänst

Beslutet om beviljande av service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen i form av taxiresor fattas utifrån utredningen av kundens servicebehov.  Taxiresor kan användas till resor för deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation samt för uträttande av ärenden. Taxiresor får inte användas till resor till hälso- och sjukvård eller rehabilitering. Resorna får användas endast inom det egna kommunområdet. Det tas ut en självkostnadsandel för resan som bestäms enligt Matkahuoltos taxatabell.

Service som stöder rörligheten ansöks med en ansökningsblankett. Till ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande som getts för färdtjänst samt uppgifter om inkomsterna (brutto).

De riktgivande inkomstgränserna och enkelriktade resorna enligt service som stöder rörligheten:


Antalet resor

€/mån., ensamboende

€/mån., par

     8

  1000

  1660

     6

  1050

  1710

     4

  1100

  1760

     2

  1150

  1810

Upp