Till innehållet


Dagverksamhet i servicehusen

Servicehusen är en träffpunkt för pensionärer från servicehusområdet och för pensionärer utifrån. Servicehusen erbjuder till sina kunder samt hemmaboende pensionärer möjligheten att äta varm lunch: matsalarna är öppna alla dagar i veckan. Därtill ordnas det olika former av aktivering och rådgivning samt social samvaro i välfärdsfrämjande syfte bl. a. gymnastik, utevistelse, spel, dans och föreläsningar.

En betydande del av aktiviteterna upprätthålls av eller tillsammans med olika föreningar såsom FRK, Folkhälsan, Marthaföreningen, Pargas invalider och församlingarna.


Upp