Till innehållet


Anbudsförfrågningar

6.9.2019


Pargas stad följer lagen om offentlig upphandling (1397/2016). Staden övergår fr.o.m. hösten 2016 stegvist inför att göra sina anbudsförfrågningar i ett elektroniskt upphandlingsprogram. Genom att registrera sig på sidorna i nedanstående länkar kan man läsa de öppna anbudsförfrågningshandlingarna och lämna in anbud.

På Tarjouspalvelu.fi-sidorna är upphandlingarna som överskrider de nationella tröskelvärdena och på Pienhankintapalvelu.fi–sidorna är upphandlingarna som underskrider de nationella tröskelvärdena.

Pargas stad annonserar alla upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena på den elektroniska kanalen för offentlig upphandling HILMA. 

Kontaktpersonen för en enskild upphandling finns nämnd i anbudsförfrågan. Under anbudstiden önskar staden att kontakt tas endast på det sätt som nämns i anbudsförfrågan (frågor och svar) för säkerställande av en jämlik behandling av anbudsgivarna.

Pargas stad ser gärna att stadens lokala företagare deltar aktivt i anbudsgivningen och uppmanas därför att kontinuerligt följa med vad staden annonserar på de elektroniska kanalerna.Upp