Till innehållet


Lediga företagsutrymmen


Industritomter Lövnäs

Lövnäs arbetsplatsområde:

  • Tomter för industri- och lagerbyggnader
  • Tomter för kontors- och affärsbyggnader
  • Tomareal enligt behov
  • Kommunaltekniken parat vid tomtgränsen
  • Bra trafikförbindelser (Åbo 23 km, Helsingfors 173 km)
  • Flera grönområden och klara krav på byggnaders fasader i planen, stiligt intryck
  • Ett stenkast från den idylliska skärgården


Ind sijainti.jpg

Priser
Grundlegoavgift TY-6
(industri, lager) 0,35 €/m

Grundlegoavgift KTY-6
(butiker, affärsbyggnader)
0,40 €/m2

Avgiften är indexbunden.

Försäljningspris TY-6 (industri) 7,00 €/m2
Försäljningspris KTY-6 (butiker, 
                                                                                          affärsbygnader) 8,00/m2

Mera information:
Tomas Eklund tfn 040 488 5675

   Industri tomter.jpg

Upp