Till innehållet


Bastrygghet och familjeservice

Syftet med bastrygghetens verksamhet är att utgående från klienten producera service som anknyter till den sociala och hälsomässiga välfärden. Genom att erbjuda service strävar man efter att inverka på stadens utveckling så att den blir en trivsam och trygg boplats för alla våra invånare. Då sociala eller hälsomässiga problem uppstår kan vi genom servicen hjälpa kommuninvånaren att klara av dem.

På dessa sidor berättar vi om den mångsidiga servicen som bastryggheten och familjeservicen erbjuder.  

Upp