Till innehållet


Underhållsavtal

Avtal om vårdnad, umgänge och underhåll

Om föräldrarna inte bor tillsammans med sitt eller sina barn, görs avtal om vård och umgänge och avtal om underhåll.

Om föräldrarna kan komma överens om innehållet kan dessa avtal fastställas på socialcentralen. Om föräldrarna är oense avgörs ärendet av tingsrätten.Pargas
Barnatillsyningsman
Åsa Myrberg
Ämbetshuset, Familje-enhet, Strandvägen 30
Tfn 02 458 5700*
Telefontid ti och to kl. 8.30-9.00, ti - to kl. 13.15-14.00 

 
Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

Barnatillsyningsman
Myrberg Åsa
Nagu områdeskontor
Tfn 040 488 5582
Fax 02 460 2810


Upp