Till innehållet


Fastställande av faderskapet

Barnet är fött inom äktenskapet, ifall barnets föräldrar varit gifta vid den tidpunkt då barnet blivit fött. Då barnets föräldrar lever i ett samboförhållande eller inte är gifta när barnet föds, fastställs barnets och faderns släktskapsförhållande genom att fadern erkänner faderskapet eller genom att faderskapet fastställs vid domstol. Barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun har hand om alla åtgärder i anslutning till fastställandet av faderskapet.

För ett barn som föds utom äktenskapet är enbart modern vårdnadshavare även sedan fadern erkänt barnet. Efter att fadern erkänt barnet kan föräldrarna ingå ett avtal om gemensam vårdnad av barnet ifall detta är till förmån för barnet och föräldrarna så önskar.


Pargas
Barnatillsyningsman
Åsa Myrberg
Ämbetshuset, Familje-enhet, Strandvägen 30
Tfn 02 458 5700*
Telefontid ti ochto kl. 8.30-9.00
ti - to kl.13.15-14.00

Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö
Barnatillsyningsman
Myrberg Åsa
Nagu områdeskontor
Tfn 040 488 5582
Fax 02 460 2810


Upp