Mene sisältöön


No more violence

Älä hyväksy lähisuhdeväkivaltaa!

On olemassa tutkimuksia, joissa osoitetaan väkivallan olevan yksi suurimmista kansanterveydellisistä ongelmistamme.
Väkivalta ei kuitenkaan välttämättä aina näy kovin hyvin ulospäin siitä huolimatta, että väkivaltaa esiintyy kaikissa sosiaaliryhmissä ja kaikissa kulttuureissa. Väkivaltaa voi esiintyä monissa eri muodoissa. Väkivalta voi olla psyykkistä, seksuaalista, taloudellista tai uskonnollista väkivaltaa.

Melko yleisesti perheessä esiintyvää väkivaltaa pidetään yksityisasiana, johon ulkopuolisen ei tule puuttua. Mutta asenteemme tulisi olla sellainen, ettei väkivaltaa voi hyväksyä – väkivalta ei todellakaan kuulu asiaan!

 Älä anna väkivallan muuttua arjeksi!

Lähisuhde- ja perheväkivalta aiheuttavat pelkoa, mutta usein ne herättävät myös häpeän ja syyllisyyden tunteita. Väkivalta yritetään usein pitää piilossa. Mutta väkivallalla on taipumus toistua ja muuttua pahemmaksi.

Jos olet joutunut väkivallan uhriksi, pelkäät väkivaltaa tai tiedät lähisuhteissa esiintyvästä väkivallasta, hae mahdollisimman nopeasti apua.

Väkivallan vastainen työ Paraisilla

Työssään lähisuhdeväkivallan uhreja tai väkivallantekijöitä kohtaava henkilöstö tarvitsee koulutusta ja tukea osatakseen tunnistaa väkivallan sekä riittäviä taitoja ja tietoa, jotta se tarvittaessa osaa ohjata apua tarvitsevat oikeaan paikkaan saamaan hoitoa. Kaupungilla on toimintamalli pari- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta ja sen hallinnasta.

Työntekijästä väkivaltaa koskevien kysymysten esittäminen voi tuntua sekä ahdistavalta että pelottavalta. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus päästä osaamistaan parantavaan koulutukseen ja saada työnohjausta, jotta moniammatillisesti toteutettu väkivallan vastainen työ toisi tuloksia.

Paraisten kaupunki järjestää koulutuspäiviä henkilökunnalleen ja yhteistyökumppaneilleen aiheen tiimoilta 1–2 kertaa vuodessa. 

Sivun alkuun