Till innehållet


Socialserviceenheten

Med socialarbete avses sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av en yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta.


Tidsbeställning till socialarbetarna
må-fre kl. 10-12, tfn 02 458 5700*

Socialarbetarnas telefontider:
Kristina Nordström (A-J)  040 4885574 mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10
Karin Högnäs (K - Q) 040 488 5597 mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10
Micaela Strömborg (R-Ö, ej barnfamiljer) 040 488 5997 må kl.13.15-14.00 och fre kl. 9.30-10
                       
Socialhandledarnas telefontider:
H
eidi Lindevall, 040 488 6089 (ingen telefontid)
Hanna-Liisa Niemi, 040 488 5961 mån kl. 13.15-14. ons-fre kl. 9.30-10

Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö:
Socialarbetare
Maria Wallin
tfn. 040 4885596, mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10

Skriv ut
Dela |
Upp