Mene sisältöön


Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on tarkoitettu täydentämään yksityishenkilön toimeentuloturvaa silloin, kun hänen ansiotulonsa, varallisuutensa, muut tulonsa tai toimeentulotukeen nähden muut ensisijaiset sosiaalietuutensa eivät riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Toimeentulotukea voidaan myöntää myös niissä tilanteissa, joissa henkilön eläke- tai päiväraharatkaisu viivästyy. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki.

Toimeentulotuen maksaminen perustuu toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997). Toimeentulotuen suuruus määräytyy käytettävissä olevien tulojen ja varojen sekä toimeentulotukeen oikeuttavien menojen erotuksen perusteella. Jos tulot tai varat eivät riitä kattamaan hyväksyttäviä menoja, erotuksen voi saada toimeentulotukena.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, jonka tarve tutkitaan tapauskohtaisesti. Toimeentulotuen avulla pyritään ylläpitämään perheen tai henkilön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimeentulotukihakemukset käsitellään sosiaalikeskuksessa, ja päätöksen toimeentulotuen myöntämisestä tekee KELA

Sivun alkuun