Mene sisältöön


Vammaisneuvosto

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston.

Vammaisneuvoston tehtävänä on

  1. Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  2. Toimia asiantuntijaelimenä vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja kaupungin muille toimielimille. Neuvostoa on kuultava vammaisten henkilöiden kannalta erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Vammaisneuvosto 2019-2021:

Christian Andersson, puheenjohtaja

Marianna Stolzmann, varapuheenjohtaja

Ulla Alstrand

Harold Henriksson

Pirkko Karrento

Kristina Landén

Bo Lagerroos

Elina Lehtilä

Regina Lindman-Korpi

Frej Lindroos

Mauno Salminen

Valtuutettujen yhteystiedotSivun alkuun