Mene sisältöön


Vammaispalvelut

Vammaispalvelun tavoitteena on mahdollistaa vammaisen henkilön toimiva arki.

Kunta järjestää lain mukaan vaikeavammaisille kuljetuspalvelua, palveluasumista, henkilökohtaista avustamista sekä korvaa kohtuulliset kustannukset vakinaisessa asunnossa tehtäviin välttämättömiin muutostöihin sekä asuntoon kuuluvat apuvälineet ja -laitteet.

Sivun alkuun