Till innehållet


Socialserviceenheten

Socialcentralen flyttar på grund av vattenskada tillfälligt till Vapparvägen 15 fr.o.m. 6.6.2019 till september. Gäller vuxensocialarbetet (inkl. flyktingverksamheten och missbruksvården), sysselsättningskoordinatorn, TE-byrån, närståendevården och kanslifunktionen.

Med socialarbete avses sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av en yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta.


Telefontider till socialarbetarna och socialhandledarna
mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10


Socialarbetarna:
Kristina Nordström (A-J) tfn 040 488 5574

Karin Högnäs (K - Q) tfn 040 488 5597

Micaela Strömborg (R-Ö, ej barnfamiljer) tfn 040 488 5997

Maria Wallin (R-Ö, barnfamiljer) tfn 040 488 5596

Harri Keränen (missbruksvård) tfn 044 358 5710


Socialhandledarna:
Heidi Lindevall,  tfn 040 488 6089 
Hanna-Liisa Niemi, tfn 040 488 5961                 

Sara Särkelä (förmedlingskonton) tfn 040 488 5694 

Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö:
Socialarbetare
Maria Wallin
tfn 040 488 5596


SKRIV UT


Upp