Till innehållet


Utkomststöd

Utkomststödet skall komplettera eller täcka en privatpersons utkomstskydd då han eller hon inte kan få en tillräcklig utkomst genom förvärvsarbete, förmögenhet, annan inkomst eller andra primära sociala förmåner i förhållande till utkomststödet. Utkomststöd kan också beviljas när t.ex. beslut om pension eller dagpenning fördröjs. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand.

Betalningen av utkomststöd grundas på lagen om utkomststöd (1412/1997). Utkomststödets belopp är skillnaden mellan personens disponibla inkomster/tillgångar och de utgifter som berättigar till utkomststöd. Om inkomsterna eller tillgångarna är mindre än de godtagbara utgifterna kan skillnaden betalas i form av utkomststöd.

Utkomststödet är ämnat som ett tillfälligt behovsprövat stöd. Med hjälp av utkomststödet vill man upprätthålla familjens/personens sociala trygghet och verksamhetsförmåga. Ansökningarna om utkomststöd behandlas på FPA.

Upp