Till innehållet


Verksamhetscentralen Kikaren

Verksamhetscentralen Kikaren är en verksamhetscentral som grundades  inom socialserviceenheten. Centralen erbjuder verksamhet som främjar arbets- och funktionsförmågan för personer i arbetsför ålder över 29 år. I verksamheten ligger huvudvikten på arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Hänvisningen till denna verksamhet sker via vuxensocialarbetaren.

Vuxensocialarbete i Pargas socialcentral

Tidsbeställning till socialarbetarna
må-fre kl. 9-12 och 13-15, tfn 02 458 5700*. 

socialarbetare Karin Högnäs (må - ons, fre)  K - Q
socialarbetare Micaela Strömborg (må och fre)  R - Ö                              socialarbetare Kristina Nordström (må-fre) A-J

                       
Socialarbetarnas telefontid
måndagar kl. 13.15-14, onsdag-fredag kl 9.30-10.00

                         

Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö:
Socialrådgivare
Åsa Myrberg 
Nagu, områdeskontor
Brinkasvägen 1, 21660 Nagu
tfn 040 488 5582

I Kikaren finns även mötesplatsen Mässen

Mässen är en tvåspråkig drogfri mötesplats där du kan träffa andra, få kamratstöd och göra något intressant.

Om du är intresserad av att komma till mötesplatsen, ta upp saken nästa gång du är i kontakt med social- eller bashälsovårdens personal (t.ex socialarbetare, missbrukskoordinator, psykiatrisk sjuksköterska eller sjukskötare inom hemsjukvården).

Upp