Till innehållet


AKTUELLT

Socialcentralen flyttar på grund av vattenskada tillfälligt till Vapparvägen 15 fr.o.m. 6.6.2019 till september. Gäller vuxensocialarbetet (inkl. flyktingverksamheten och missbruksvården), sysselsättningskoordinatorn, TE-byrån, närståendevården och kanslifunktionen.


Vuxensocialarbetet 8.7.- 9.8.2019

Under sommaren sköts akut vuxensocialarbete. Besök via tidsbeställning.

Tidsbeställning samt rådgivning och handledning per telefon

040-847 4347  kl. 9.30 – 11

(ingen egen telefontid till socialarbetarna eller socialhandledarna)

Anmälningar om utredning av servicebehov kan lämnas till socialcentralens postlåda eller skickas per post till adressen Socialcentralen, Gamla Bläsnäsvägen 5, 21600 Pargas

Grundutkomststöd söks via Fpa. Rådgivning ges på svenska

tel:  020-692 227


På torsdagarna kl. 18.00 – 19.30 på Ankaret (Urnlundsvägen 4) har Du chans att tillsammans med andra lära dig att få ett vettigt liv utan beroende av alkohol eller andra droger.

Vi lär oss bland annat hur hjärnan fungerar, hur vi kan hantera sug, hur vi kan klara av olösliga problem.

Kaffe och tilltugg erbjuds.

Som handledare ska vara Evert Nilsson. Vi uppskattar om Du anmäler dig till  sjukskötare Anne Storfors (040 4885609) eller missbrukskoordinator Pirkko Saarinen (044 358 5710), men är välkommen ändå.

 Torsdaggruppen börjar to 19.10. 2017Ankarets adress är Urnlundsvägen 4. Du kan hoppa in när som helst.VILL NI BLI KOMPISFAMILJ?

 Kaveriperhe.jpg

Vi håller på att utveckla en kompisfamiljsverksamhet i Pargas inom ramen för projektet KASTE i syfte att hjälpa nyinflyttade familjer att trivas i vår stad. Vanliga familjer eller par kan anmäla sig och bli kompisfamiljer.
Nyinflyttade invånare/familjer kan uppleva en kompisfamilj som en trygghet och att ha en kompisfamilj kan underlätta vardagen för dem.

Kompisfamiljsverksamheten är frivillig och det utbetalas inte någon ersättning.

En kompisfamilj kan

  • introducera nyinflyttade till orten, t.ex. genom att hjälpa dem att hitta fotbollsplanerna eller badstränderna såväl som magistratens eller medborgarinstitutets tjänster
  • introducera nyinflyttade till olika idrotts- och motionsmöjligheter och till olika fritidsaktiviteter
  • underlätta familjens vardag genom att ge råd och finnas med i familjens vardag
  • finnas där vid sidan om och stötta så länge det känns bra för båda parterna.

En kompisfamilj är inte

  • ett socialt eller ekonomiskt stöd
  • en barnvakt.

Om du vill veta mera eller din familj vill ha en egen kompisfamilj, kontakta familjearbetaren Sabine Mattila, tfn 044 358 5992.
PARGAS STADS HANDLINGSMODELL FÖR INGRIPANDE I OCH HANTERING AV VÅLD I PAR- OCH NÄRRELATIONER

Vår handlingsmodell skall fungera som en kunskapsbas som skall finnas tillgänglig på de olika arbetsenheterna. Hur känna igen våldet? Vad skall man göra? Vem kan man kontakta?

Guiden är i första hand producerad och avsedd för stadens personal samt för övriga närstående hjälporganisationer och intressegrupper.


TIG INTE – SÖK HJÄLP!
Broschyren STOPPA FAMILJEVÅLDET ger mer information och vägledning.


 No more.jpg

http://nomoreviolence.eu/

Upp