Mene sisältöön


Kompostointi

Kompostointi on luonnonmukainen jätehuoltomenetelmä muuttaa kasvi- ja ruokajäte  mullaksi.

A. PIHA- JA PUUTARHAJÄTETTÄ voi sekä taajama- että haja-asutusalueella kompostoida avokompostina, aumassa tai puukehikossa.
Puutarhakompostiin voi laittaa: - puunlehdet - naatit - ruohonleikkuujätteet - silputut oksat ja kukkavarret - kuivatut rikkaruohot - kukkamullat ja kasvinjätteet.

B. KOTITALOUKSIEN ELINTARVIKEJÄTTEEN saa kompostoida taajama-alueella ainoastaan kompostisäiliössä (kompostorissa), joka estää haittaeläinten ja jyrsijöiden pääsyn säiliöön. Lämpöeristetty kompostori helpottaa talousjätteen kompostointia talvella. Mikäli et käytä lämpöeristettyä kompostoria, sinun tulee ottaa huomioon lisääntyvä tilantarve talvella kompostin jäätyessä.

Elintarvikejätekompostoriin voi laittaa : - kaikki puutarhajätteet, oksat hakkeena - hedelmien ja vihannesten kuoret - liha- ja kalajätteet ym. ruoantähteet - kahvin ja teen porot suodatinpusseineen - keitin- ja huuhteluvedet - pehmopaperia (rajoitetussa määrin) - rikotut kananmunankuoret - lemmikkieläinten purut ja jätökset (ei hiekkaa) - kukkamulta ja kasvinjätteet.

Kompostoinnissa on kompostin hoito kaiken A&O. Hyviä kompostoimisoppaita on saatavissa kirjastoissa, pääkirjaston aulan Agenda-hyllyssä, ympäristönsuojelutoimistosta tai Lounais-Suomen Jätehuollon www-sivuilta.

Tuhka ja kalkki tekevät kompostin liian emäksiseksi, jolloin sen toiminta estyy. Siivoustomu ja tupakantuhka ja -tumpit eivät myöskään sovi kompostiin. Lahosuojattu, kyllästetty, lakattu tai maalattu puu ei lahoa kompostissa.

Kompostin sijoittaminen. Elintarvikejätekompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai rantaa, jollei valumavesiä oteta talteen tai johdeta käsiteltäväksi. Ilman naapurin suostumusta ei sitä saa sijoittaa 4 metriä lähemmäksi naapurin rajaa.

Käymäläjätteen kompostointi on mahdollista taajaan rakennetulla alueella vain jos valumavesiä ei pääse ympäristöön, komposti on suojattu haittaeläimiltä eikä hajuhaittoja naapureille aiheuteta. Eli kompostin hoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Terveydensuojeluviranomaisille tulee ilmoittaa tämänkaltaisen kompostin perustamisesta.

Sivun alkuun